Instalacje elektryczne


 

Instalacje  elektryczne – Instalacje elektryczne zasilające wewnątrz-obiektowe, jedno i 3-fazowe, do napięcia 1 kV, dedykowane głównie dla zasilania urządzeń oraz oświetlenia budynków. W ich skład wchodzi okablowanie elektryczne, gniazda, wypusty i punkty oświetleniowe, wyłączniki, rozdzielnice główne, rozdzielnice dedykowane, wewnętrzne obwody zasilające (WLZ). Pracownicy firmy MK-NET posiadają uprawnienia elektryczne SPE w zakresie eksploatacji i dozoru, a także do wykonywania pomiarów elektrycznych odbiorczych i eksploatacyjnych ww. sieci do 1kV. Firma MK-NET była między innymi podwykonawcą firmy TP TELTECH Sp. z o.o. przy kompleksowym wykonaniu instalacji elektrycznych w 16 segmentach mieszkalnych na ekskluzywnym osiedlu Harmonium w Konstancinie Jeziornej.     Instalacje elektryczne są także nieodłącznym elementem składowym sieci komputerowych, które oprócz przesyłu sygnałów zapewniają również zasilanie systemów komputerowych i serwerów. W tym przypadku mogą być one dodatkowo zabezpieczone przez systemy bezprzerwowego zasilania tzw. UPS. Firma MK-NET wykonała w roku 2013 szereg rozbudów instalacji sieci LAN wraz z zasilaniem dedykowanym w obiektach Telekomunikacji Polskiej S.A. (ORANGE POLSKA) na terenie całego kraju.