Teletransmisja


 

Teletransmisja – oznacza dział telekomunikacji zajmujący się przesyłaniem sygnałów drogą przewodową. Obecnie w teletransmisji jeszcze często używane są kable czy przewody miedziane, ale zwłaszcza przy dalszych odległościach obecnie medium transmisyjne najczęściej stanowi światłowód (kabel światłowodowy). Obecnie najczęściej wykorzystywanymi w telekomunikacji urządzeniami teletransmisyjnymi są: media-konwertery, multipleksery, systemy asynchroniczne PDH, systemy synchroniczne SDH, systemy zwielokrotnienia falowego typu: WDM, CWDM i DWDM. Firma MK-NET w latach 2008-2010 zrealizowała szereg instalacji i uruchomień systemów teletransmisyjnych dla operatora NETIA S.A., głównie w oparciu o multipleksery PDH, media-konwertery, routery firm Juniper Networks oraz Cisco Systems.