Tłumiki światłowodowe


 

Tłumik światłowodowy - element toru światłowodowego którego zadaniem jest ograniczenie mocy optycznej. Konieczność tłumienia mocy sygnału optycznego wynika z konieczności dopasowania parametrów sygnału do poziomu akceptowanego przez odbiornik.