Program Operacyjny Polska Cyfrowa – Śladów, Kampinos