USŁUGI INSTALACYJNE

Główny nacisk kładziemy na prace z dziedziny telekomunikacyjnej i teleinformatycznej

USŁUGI

USŁUGI INSTALACYJNE

SIECI ŚWIATŁOWODOWE

Sieci światłowodowe to specjalnie projektowane i wymiarowane struktury sieciowe, oparte o kable optotelekomunikacyjne (światłowodowe). Budowane są z reguły pod potrzeby operatorów telekomunikacyjnych i inwestorów prywatnych oraz publicznych. Sieci światłowodowe mogą być projektowane jako dalekosiężne (zasięg od kilkudziesięciu do kilkuset, a nawet kilku tysięcy kilometrów), lokalne (zasięg kilka-kilkanaście kilometrów). Firma MK-NET projektowała i budowała w latach 2008-2020 sieci światłowodowe dla takich operatorów jak Telekomunikacja Polska S.A. (obecnie ORANGE POLSKA), NETIA, NASK, UPC, CORE NET, SUPERMEDIA, a także dla takich inwestorów jak Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Wojskowa Akademia Techniczna, Policja.

SIECI ŚWIATŁOWODOWE FTTH ( FIBER TO THE HOME)

Sieci światłowodowe FTTH (Fiber To The Home), czyli potocznie „światłowód do domu”, są to lokalne sieci dostępowe, za pomocą których operatorzy telekomunikacyjni świadczą wszelkiego rodzaju usługi telekomunikacyjne i multimedialne dla swoich klientów (abonentów). Ich cechą charakterystyczną jest to, iż „czysty” kabel światłowodowy prowadzony jest od węzła usługowego danego operatora usług, do samego lokalu abonenta końcowego. Sieci te charakteryzują się także praktycznym brakiem ograniczeń transmisyjnych w warstwie fizycznej (kabel światłowodowy jest w stanie przenosić transmisję do kilkudziesięciu Giga-bitów na sekundę lub więcej – zależne jest to od zastosowanych urządzeń teletransmisyjnych). Z reguły operatorzy stosują tu technologię dostępu typu GPON (Gigabit Passive Optical Network). Firma MK-NET zaprojektowała i wybudowała w latach 2012-2020 dla operatora ORANGE POLSKA dwie duże sieci światłowodowe typu FTTH na terenie Warszawy (obszar Żoliborz i Bemowo) oraz podobną sieć na terenie miasta Legionowo – łącznie zabudowano kilkaset kilometrów kabli światłowodowych i podłączono ok. 500 budynków mieszkalnych wielorodzinnych i podobną ilość budynków w zabudowie jednorodzinnej. Obecnie firma MK-NET jest jeszcze w trakcie budowy sieci dostępowej FTTH/GPON (finansowanej z pomocą środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa) na terenie powiatu legionowskiego, obejmującej ponad 20 jednostek oświatowych oraz ponad 4500 gospodarstw domowych.

SIECI KOMPUTEROWE LAN (Local Area Network)

Lokalne sieci komputerowe (LAN), projektowane i budowane w technologii skrętki miedzianej kategorii: 5, 5e, 6, 6+ i 7 oraz w oparciu o kable światłowodowe: jedno-modowe SM (typ włókna OS1) i wielo-modowe MM (typ włókna OM1, OM2 i OM3). Sieci te wykorzystywane są do łączenia i komunikacji ze sobą systemów komputerowych, telefonii IP, systemów sygnalizacyjnych na danym budynku czy niewielkim obszarze (kampusie). Firma MK-NET dysponuje certyfikatami kilku wiodących producentów okablowania i osprzętu sieciowego i projektuje oraz wykonuje sieci zgodnie z przyjętymi normami technicznymi i standardami. Dysponujemy także urządzeniami do pomiarów dynamicznych i certyfikacji wybudowanej sieci LAN. Firma MK-NET od 2008r do chwili obecnej zaprojektowała oraz wybudowała kompleksowo kilkadziesiąt sieci LAN. Między innymi w obiektach technicznych Telekomunikacji Polskiej S.A. (obecnie ORANGE POLSKA), oraz dla tegoż inwestora w roku 2010, przy realizacji projektu Mistrzostw Europy EURO 2012 - Pałac Kultury i Nauki - dla potrzeb losowania grup piłkarskich, a także w roku 2012 dla siedziby biura operacyjnego EURO 2012. Innymi prestiżowymi projektami wykonanymi przez firmę MK-NET były: rozbudowa sieci LAN w Urzędzie Miasta Ząbki, budowa sieci LAN (światłowodowej) w obiektach Wojskowej Akademii Technicznej (kampus), Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie oraz rozbudowa sieci LAN w kilkudziesięciu obiektach należących firmy ZPR S.A. na terenie całego kraju.

SIECI MIEDZIANE (TELEKOMUNIKACYJNE)

Sieci dostępowe projektowane z reguły w technologii kabli miedzianych wieloparowych lub czwórkowych. Najbardziej popularnymi usługami telekomunikacyjnymi uruchamianymi za pomocą kabli miedzianych jest tradycyjna usługa telefonii analogowej POTS lub cyfrowej ISDN. Obecnie, dla zwiększenia możliwości transmisyjnych torów miedzianych, wykorzystywany jest szereg technologii cyfrowych dostępu do usług multimedialnych np. DSL, ADSL, VDSL. Sieci tego rodzaju projektowane i wykonywane są głównie dla wiodącego w Polsce operatora sieci stacjonarnej - Orange Polska. Sieci miedziane wypierane są obecnie przez dostępowe sieci światłowodowe typu GPON/FTTH, stające się coraz bardziej powszechne. Dzieje się tak głównie z uwagi na ograniczenia miedzi polegające na dużej tłumienności torów transmisyjnych (co za tym idzie zasięgu) oraz stosunkowo niskie (w porównaniu do światłowodu) pasma przenoszenia sygnału. Obecnie także cena kabli światłowodowych oraz osprzętu jest znacznie niższa niż miedzianych w stosunku do ich możliwości.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Instalacje elektryczne, zasilające wewnątrz-obiektowe, jedno i 3-fazowe, do napięcia 1 kV, dedykowane głównie dla zasilania urządzeń oraz oświetlenia budynków. W ich skład wchodzi okablowanie elektryczne, gniazda, wypusty i punkty oświetleniowe, wyłączniki, rozdzielnice główne, rozdzielnice dedykowane, wewnętrzne obwody zasilające (WLZ). Pracownicy firmy MK-NET posiadają uprawnienia elektryczne SEP i SPE w zakresie eksploatacji i dozoru, a także do wykonywania pomiarów elektrycznych odbiorczych i eksploatacyjnych ww. sieci do 1kV. Firma MK-NET była między innymi podwykonawcą firmy TP TELTECH Sp. z o.o. przy kompleksowym wykonaniu instalacji elektrycznych w 16 segmentach mieszkalnych na ekskluzywnym osiedlu Harmonium w Konstancinie Jeziornej. Instalacje elektryczne są także nieodłącznym elementem składowym sieci komputerowych (LAN), które oprócz przesyłu sygnałów zapewniają również zasilanie systemów komputerowych i serwerów. W tym przypadku mogą być one dodatkowo zabezpieczone przez systemy bezprzerwowego zasilania tzw. UPS. Firma MK-NET wykonała w roku 2013 szereg rozbudów instalacji sieci LAN wraz z zasilaniem dedykowanym w obiektach Telekomunikacji Polskiej S.A. (obecnie ORANGE POLSKA) oraz ZPR S.A. na terenie całego kraju.

TELETRANSMISJA

Teletransmisja to dział telekomunikacji zajmujący się przesyłaniem sygnałów drogą przewodową lub bezprzewodową. Obecnie w teletransmisji jeszcze często używane są kable czy przewody miedziane, ale zwłaszcza przy dalszych odległościach obecnie medium transmisyjne najczęściej stanowi światłowód (kabel światłowodowy). Obecnie najczęściej wykorzystywanymi w telekomunikacji urządzeniami teletransmisyjnymi są: media-konwertery, multipleksery, systemy asynchroniczne PDH, systemy synchroniczne SDH, systemy zwielokrotnienia falowego typu: WDM, CWDM i DWDM. Firma MK-NET w latach 2008-2010 zrealizowała szereg instalacji i uruchomień systemów teletransmisyjnych dla operatora NETIA S.A., głównie w oparciu o multipleksery PDH, media-konwertery, routery firm Juniper Networks oraz Cisco Systems.

TOP